مسعود پزشکیان در واکنش به شایعه کناره گیری او از مناظرات نوشت: من آمده ام پای مردم بایستم. بساط کاسبان تحریم و صاحبان ایده های تخیلی را بهم بزنم و به دروغگویی های زشت پایان دهم.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: مسعود پزشکیان در واکنش به شایعه کناره گیری او از مناظرات نوشت: من آمده ام پای مردم بایستم. بساط کاسبان تحریم و صاحبان ایده های تخلیلی را بهم بزنم و به دروغگویی های زشت پایان دهم.


مسعود پزشکیان کاندیدای انتخابات 1403، در توئیتی به فضاسازی ها علیه خود از سوی ستاد رقیب واکنش نشان داد و نوشت:

شهروندان عزیز ایران

اگر دروغ بگویند، دروغ نمی گوییم

اگر تهمت بزنند، تهمت نمی زنیم

اگر تخریب کنند، تخریب نمی کنیم

می گویند من به دلیل مریضی از مناظره کنار رفته ام یا نقل می کنند پزشکیان می خواهد بنزین را گران کند!

آیا نمی دانند که خدا می بیند.

‏أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَیٰ

من آمده ام پای مردم بایستم. بساط کاسبان تحریم و صاحبان ایده های تخیلی را بهم بزنم و به دروغگویی های زشت پایان دهم.