رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: چرا در زمانی که باید به مردم امید تزریق کنیم تا گسترده تر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند علی الحساب یک میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال تا کنون به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است؟

گیل خبر/ به گزارش عصرایران: علی دهقان کیا افزود: علی الحساب ۳ میلیون تومانی بازنشستگان کشکری، لشکری و فولاد چند روز است که پرداخت شده اما با وجودی که آقای مخبر در بخشنامه خود تاکید کرده که محل تأمین منابع مالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بند” د” تبصره ۱۵ قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ می باشد ولی تا کنون علی الحساب ۳ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.

وی از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار خواست که طبق مصوبه مذکور عمل کرده و ۴ و نیم میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را از استرس و نگرانی خارج کنند.

دهقان کیا تاکید کرد: وقتی ما با بازنشستگان تأمین اجتماعی صحبت از انتخابات می کنیم می گویند چگونه است که مصوبه سرپرست ریاست جمهوری اجرا نمی شود اما از ما انتظار مشارکت دارند؟