علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از مسعود پزشکیان حمایت کرد. طیب نیا که به تازگی با پزشکیان دیدار کرده، قرار است به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان نقش آفرینی کند.

گیل خبر/به گزارش انتخاب، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از مسعود پزشکیان حمایت کرد. 

طیب نیا که به تازگی با پزشکیان دیدار کرده، قرار است به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان نقش آفرینی کند. 

طیب نیا در دولت اول روحانی تورم  ۳۲ درصدی سال آخر دولت دهم را به تورم تک رقمی (۸ درصد) سال اخر دوره اول روحانی (سال ۹۶) رساند. موضوعی که باعث شده از این اقتصاددان به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای اقتصادی پنحاه سال اخیر یاد شود.