براساس آمار غیررسمی؛
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۰۰:۴۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

اختصاصی گیل خبر/ چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و شمارش آرا آغاز شده است.

آمارهای غیررسمی از شمارش آرای صندوق های شهرهای گیلان به شرح زیر است: 

رشت

صندوق شهرداری منطقه دو رشت
پزشکیان ۱۳۱
جلیلی ۶۷
قالیباف ۵۷

صندوق حسینیه حضرت رقیه(س) خیابان شهید باهنر رشت

جلیلی ۲۹۹
پزشکیان۱۹۰
قالیباف ۱۴۶
پورمحمدی۴

صندوق شهرداری منطقه یک رشت

پزشکیان 418

جلیلی 222

قالیباف 124

پورمحمدی 15

باطله 20

مسجد بزرگ امام جواد(ع) کوچه خوش انس محله آب و برق رشت

جلیلی ۴۶۳
قالیباف ۱۴۳
پزشکیان ۳۹۸
پور محمدی ۱۷
آرا باطله ۰
مجموع ۱۰۵۹

شعبه۲ هتل ایران رشت

پزشکیان ۵۰۳

جلیلی ۲۷۵

قالیباف ۲۴۲

پور محمدی ۱۶

نتایج صندوق ۱۷۲ مسجد حضرت باب الحوائج(ع) بلوار شهید انصاری رشت

پزشکیان ۴۶۵
جلیلی ۲۴۳
قالیباف ۱۴۱
پورمحمدی ۱۱

صندوق شماره ۴۹ اداره برق فلکه گاز رشت

پزشکیان ۲۴۰
جلیلی ۱۳۹
قالیباف ۴۲
پورمحمدی ۹


مسجد شهیدمیرزاکوچک سلیمانداراب رشت

پزشکیان 427
جلیلی 250
قالیباف 246
پورمحمدی 17

صندوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

جلیلی ۱۴۷
قالیباف ۵۲
پزشکیان ۲۴۵
پور محمدی ۸
آرا باطله ۰
مجموع ۴۵۲

بنت الهدی گلسار

پرشکیان ۲۳۰
جلیلی ۷۲
قالیباف ۵۸

انزلی

انصارالحسین 

پزشکیان 232

جلیلی 210

قالیباف 114

مسجد امامزاده صالح غازیان
(برادران)
پزشکیان ۱۸۷
قالیباف ۱۰۱
جلیلی ۱۰۰
پورمحمدی ۴
باطله ۱۵

خواهران:

پزشکیان ۹۵

جلیلی ۸۴

قالیباف ۴۲
پورمحمدی ۲

مسجد جامع

پزشکیان 106

جلیلی 68

قالیباف 47

مسجد سیدالشهدا

پزشکیان 245 

جلیلی 90

قالیباف 95

صندوق فاز تجارت منطقه آزاد انزلی
۴۱۶ رای
۴۰۵ صحیح
۱۱ رای باطله
پزشکیان ۲۴۵
جلیلی ۹۲
قالیباف ۶۶
پور محمدی ۵

مسجد امام حسین طالب آباد

مسعود پزشکیان ۱۱۴ رای
سعید جلیلی ۱۰۹ رای
محمد باقر قالیباف ۶۲ رای

مسجد باب الحوائج

مسعود پزشکیان ۶۱
سعید جلیلی ۴۵
باقر قالیباف ۱۸
پورمحمدی ۶

مدرسه امام علی:
پزشکیان:۱۷۶
جلیلی:۱۰۵
قالیباف:۵۲
پورمحمدی:۲
باطله و سفید:۱۸
جمع کل آرا:۳۵۳

آموزش و پرورش انزلی
پزشکیان ۱۸۷
جلیلی ۱۰۰
قالیباف ۷۹
پورمحمدی ۴
باطله ۱۷
سفید ۴تا

مسجد محله ابکنار

جلیلی ۱۱۰
پزشکیان ۸۳
قالیباف۵۲
پورمحمدی۴
باطله ۵

مسجد امام جواد (ع) کلیور

پزشکیان ۲۱۸
جلیلی ۱۹۴
قالیباف ۹۷

صندوق اداره برق
پزشکیان ٤٠
جلیلی ٢٣
قالیباف ١٩
پورمحمدی ٤
باطله ٦

حوزه بسیج مسجد قائمیه ( چراغ برق)

۱_ پزشکیان: ۳۷۶
۲_ جلیلی: ۱۷۶
۳_ قالیباف: ۱۳۹
۴_ پورمحمدی: ۸
۵_ باطله و سفید: ۳۷
جمع کل آرا: ۷۲۷

مدرسه موثق قارویر انزلی

پزشکیان ۹۸
جلیلی۱۰۱
قالیباف۳۹
باطله۱۶
پور محمدی۲

مسجد امام علی انزلی

پزشکیان ۱۱۶
جلیلی ۶۸

حاج آقا نجفی انزلی
پزشکیان ۱۲۴
جلیلی ۱۰۸

آموزش و پرورش انزلی
دکتر ۱۸۷
جلیلی ۱۰۰
قالیباف ۷۹
پورمحمدی ۴
بقیه باطله ۱۷
سفید ۴تا

نمایندگی سایپا انزلی

پزشکیان ۶۰
جلیلی ۵۹
قالیباف ۳۱
پورمحمدی ۲
باطله ۸

مسجد گلشن انزلی

۱۱۸ جلیلی
پزشکیان ۱۰۸

شهرستان ماسال


پزشکیان 11,012

جلیلی 5,284

قالیباف 2,431

پور محمدی 250

مجموع آرای : 18,977

شهر املش با روستاهای مرکزی

جمع آرا مآخوذه صحیح
۱۰۶۰۰ رای

پزشکیان ۴۸۶۷ رای
جلیلی. ۴۲۵۱ رای
قالیباف. ۱۴۰۳ رای
پورمحمدی ۸۳ رای


بخش رانکوه:
جلیلی3216
پزشکیان2804
قالیباف887
پورمحمدی79