۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۲۳:۰۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
انصراف قاضی زاده از ادامه رقابت ریاست جمهوری

گیل خبر/ امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی  از ادامه رقابت ریاست جمهوری انصراف داد.