۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۲۲:۱۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به منظور آبرسانی با اطمینان خاطر، لوله گذاری و ترمیم بازوی آب بندان روستای فشتام بخش سنگر انجام شد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، مهدی اکبری مدیر منابع آب منطقه مرکزی گفت: به منظور آبرسانی با اطمینان خاطر به اراضی روستای فشتام لوله گذاری و ترمیم بازوی آب بندان این روستا در بخش سنگر شهرستان رشت پایان پذیرفت.

این گزارش حاکی است: زین پس و با انجام لوله گذاری و ترمیم بازوی آب بندان روستای فشتام بخش سنگر به حدود یکصد هکتار از اراضی تحت پوشش آب بندان مذکور با اطمینان خاطر و سهولت آبرسانی خواهد شد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code