معاون طرح و توسعه خبر داد:
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱۱:۵۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شهرستان رشت و تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان این شهر، ظرفیت پست مقدم افزایش یافت.

گیل خبر/ محمد افتخاری با اشاره به اهمیت این پروژه در پایداری شبکه برق کلان‌شهر رشت، گفت: فاز اول پروژه افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت شهید مقدم عملیاتی و اجرایی شد و ظرفیت بخش فوق توزیع پست از 80 مگاولت‌آمپر به 100 مگاولت‌آمپر افزایش یافت.
وی با اشاره به رشد بار خانگی این منطقه از شهر رشت افزود: در فاز اول این پروژه، یکدستگاه ترانسفورماتور 50 مگاولت‌آمپر جایگزین یکدستگاه ترانسفورماتور 30 مگاولت‌آمپر موجود شد و ظرفیت توان الکتریکی پست، 25 درصد افزایش یافت.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای ‌گیلان گفت: در فاز دوم این پروژه نیز یکدستگاه ترانسفورماتور 50 ‌مگاولت آمپر دیگر جایگزین ترانسفورماتور 30 مگاولت‌آمپر شماره 2 پست خواهد شد. همچنین با اجرای این دو فاز، ظرفیت بخش فوق توزیع پست از 80 مگاولت‌آمپر به 120 مگاولت‌آمپر افزایش خواهد یافت.
ایشان در ادامه افزودند: با اجرای فاز اول و دوم پروژه افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت شهید مقدم رشت، کمک شایانی به پایداری و افزایش قابل اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه تحت پوشش خواهد شد.