کمیسیون بررسی تبلیغات درخواست دو مقام سابق را برای پاسخ به مطالبی که درباره آن ها در مناظره ها مطرح شد، پذیرفت.

گیل خبر/ به گزارش ایلنا، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به دو مقام سابق فرصت داد به مطالبی که درباره آنها در مناظره‌ها مطرح شده پاسخ دهند. 

 وزیر سابق کشاورزی و وزیر اسبق راه و شهرسازی دو مقام سابقی بودند که درخواست شان در کمیسیون بررسی و پذیرفته شد. 

پاسخ کمیسیون بررسی تبلیغات به درخواست این دو مقام سابق بصورت کتبی ارسال شده است.

براساس ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری در صورتی‌که ضمن پخش برنامۀ زنده‌ای، از سوی هریک از نامزد‌های انتخابات موضوعی مغایر با قوانین درباره فردی مطرح شود، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به‌صورت ضبط‌شده، فرصت احقاق حق بدهد.