آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات نوشت: مسئولین استان گیلان مانع از سخنرانی بنده در جمع مردم خوب اسالم شدند. بله فرق می کند که چه کسی رئیس جمهور باشد.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات از مانع شدن سخنرانی او در اسالم خبر داد.


او نوشت: مسئولین استان گیلان مانع از سخنرانی بنده در جمع مردم خوب اسالم شدند.

بله فرق می کند که چه کسی رئیس جمهور باشد.