۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۷:۰۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ به نقل از میزان؛ سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد گفت: ۶ تخته فرش با مشخصات معلوم و شماره شناسه اموال ردیابی و شناسایی شده است.

فرش اول با نقشه لچک، فرش دوم با بافت شیراز، فرش‌های سوم، چهارم و پنجم با بافت کرمان و فرش ششم نیز با ابعاد مشخص که همه از فرش‌های نفیس در ساختمان‌ها و نهادهای دولتی قرار دارند.

در رابطه با سایر فرش‌ها تحقیقات در حال انجام است.