انتخاب «شهردار بندر آستارا» به عنوان رئیس کارگروه شهرداران مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز گیلان

گیل خبر/ میثم الوان پور «شهردار بندر آستارا» به عنوان رئیس کارگروه شهرداران مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز گیلان با رای اکثریت حاضران جلسه به مدت یک سال انتخاب شد.

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : شهرداری آستارا

نظر شما:

security code