۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۳:۰۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
تعمیر و بازسازی مخازن زباله های سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ تعمیر و بازسازی مخازن زباله های سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا انجام می شود.