۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۲:۰۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/  گلهای فصلی در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداری سیاهکل کاشت میشود.