۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۰:۱۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ پویش «باانرژی» پویشی که با هدف مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق اجرا شده و به ازای مشارکت خانواده‌ها، جوایز ارزشمندی از جمله ۳۰۰ خودروی روز داخلی در نظر گرفته شده است.

برای اطلاعات بیشتر وارد صفحه با انرژی شوید:

http://Ba-energy.ir