۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۱:۲۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
ادامه روند سنگ فرش پیاده رو های خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل

گیل خبر/ ادامه روند سنگ فرش پیاده رو های خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل انجام میشود.