۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۲۱:۰۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ به نقل از فارس؛ زارع پور، وزیر ارتباطات گفت: همستر بازی جدید است که پشت آن چیزی نیست، مردم به آن دل نبندند.