بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی سفیدرود رشت

گیل خبر/ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی سفیدرود رشت بازدید کرد.