دومین دوره مسابقات تنیس روی میز تیمی پیشکسوتان کشور به میزبانی گیلان برگزار شد

گیل خبر/ دومین دوره مسابقات تنیس روی میز تیمی پیشکسوتان کشور به میزبانی استان گیلان (بزرگداشت محمد رضا تندکار) در روزهای ۱۷ و ۱۸ خرداد با شرکت ۱۸ تیم از سراسر کشور در سالن شهید عضدی هیئت تنیس روی میز استان گیلان برگزار گردید.

در پایان تیم های اول تا سوم به شرح ذیل مشخص شدند.
تیم آزمایشگاه فنی مهندسی خاک از تهران مقام اول
تیم آکادمی وفایی راد از مازندران مقام دوم
تیم زنده یاد کیمیا با ترکیبی از بازیکنان گیلان و مازندران مقام سوم (مشترک)
تیم زنده یاد مطلوبی از مازندران سوم (مشترک) را کسب نمودند.