۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۲۲:۲۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/به گزارش ایسنا، رجبی مشهدی،سخنگوی صنعت برق گفت: قبض های زیر ۳۰۰ کیلو وات مصرف در ماه ۴۰ هزار تومان و قبض های بالای ۵۰۰ کیلو وات بیش از ۷۰۰ هزار تومان صادر می شود.