۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۰:۰۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
ادامه عملیات ترمیم آسفالت معابر توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ عملیات ترمیم آسفالت معابر توسط شهرداری بندر آستارا ادامه می یابد.