۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۹:۰۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

سخنگوی جبهه اصلاحات نتیجه آخرین جلسه این جبهه برای انتخاب کاندیدای نهایی را اعلام کرد.

گیل خبر/ به گزارش برنا، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات نتیجه آخرین جلسه این جبهه برای انتخاب کاندیدای نهایی را اعلام کرد .

او در همین زمینه در صفحه شخصی خود نوشت: در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، به ترتیب حروف الفبا، آقایان عباس آخوندی، مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری
حائز دو-سوم آراء بعنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند.

وی با بیان اینکه همچنین، خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرا مجمع عمومی شد، تصریح کرد: نامزد نهایی جبهه اصلاحات متعاقبا از بین همین افراد انتخاب می گردد.