معاون طرح و توسعه خبر داد:
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۳:۲۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شهرستان رشت و تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان این شهر، ظرفیت پست مقدم افزایش خواهد یافت.

گیل خبر/ محمد افتخاری با اشاره به اهمیت این پروژه در پایداری شبکه برق کلان‌شهر رشت، گفت: پروژه افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت شهید مقدم در دو فاز عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به رشد بار خانگی این منطقه از شهر رشت افزود: در فاز اول این پروژه، یکدستگاه ترانسفورماتور 50 مگاولت‌آمپر جایگزین یکدستگاه ترانسفورماتور 30 مگاولت‌آمپر موجود خواهد شد. عملیات اجرایی فاز اول این پروژه در حال انجام بوده و در ماه جاری به اتمام خواهد رسید.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای ‌گیلان گفت: در فاز دوم این پروژه نیز یکدستگاه ترانسفورماتور 50 ‌مگاولت آمپر دیگر جایگزین ترانسفورماتور 30 مگاولت‌آمپر شماره 2 پست خواهد شد. همچنین با اجرای این دو فاز، ظرفیت بخش فوق توزیع پست اشاره شده از 80 مگاولت‌آمپر به 120 مگاولت‌آمپر افزایش خواهد یافت.
ایشان در ادامه افزودند: با اجرای فاز اول و دوم پروژه افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت شهید مقدم رشت، کمک شایانی به پایداری و افزایش قابل اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه تحت پوشش خواهد شد.