۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰۹:۱۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ شهرداری رودسر در نظر دارد نسبت به شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه احداث مجموعه ورزشی شامل مینی فوتبال (چمن مصنوعی) زمین والیبال، بسکتبال و تنیس در عرصه ای به مساحت بیش از ۱۰ هزار متر مربع به آدرس خیابان دانشگاه آزاد جنب زمین فوتبال اقدام نماید.