گیل خبر/ با صدور احکامی از سوی اسدالله عباسی احکام رییس، دبیر و اعضای ستاد انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان گیلان صادر شد.

در این احکام استاندار گیلان محمد جلائی را بعنوان رییس ستاد انتخابات استان و جواد شفیعی ثابت را بعنوان دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان معرفی نمود.

همچنین در احکام جداگانه ای آقایان فرهاد براتی به عنوان رییس کمیته پشتیبانی و مالی، سجاد عبداللهیان به عنوان رییس کمیته فناوری اطلاعات،حسین دشمیر به عنوان دبیر ستاد امنیت انتخابات استان، موسی کاظمی به عنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات و امیر حسن زاد رئیس ثبت و احوال استان به عنوان عضو ستاد، سید هاشم سید حسینی به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد و لطفی نژاد به عنوان رئیس کمیته حراست ستاد انتخابات استان گیلان منصوب شدند.

برابر اطلاع رسانی ستاد انتخابات، دهم خرداد هیات های اجرایی در گیلان با تائید هیات نظارت آغاز به کار خواهند کرد.