قائم مقام وزیر علوم از اختصاص امتیاز ویژه به اساتید زن دارای فرزند زیر ۶ سال در آیین‌نامه ارتقاء اساتید دانشگاه‌ها خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش ایسنا، محمد سلیمانی در نشست خبری که به منظور تشریح جزئیات آیین نامه ارتقای اساتید و هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ساختمان مرکزی وزارت علوم برگزار شد، گفت: بحث دانشگاه و پیشرفت کشور بحث مهمی است و هر ملتی که علم و فناوری را به دست آورده و مراحل پیشرفت را سریع طی می‌کند؛ مانند ملت ایران که در این ۴۵ سال گذشته توانسته در زمینه های مختلف علمی گام های بلندی بردارد و در پیشرفت علمی جهان مشارکت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد و در عرصه های مختلف علم و فناوری توفیق های بزرگی نصیب ملت ایران شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع یکی از عواملی که در رشد علمی و جهت دهی علمی کشور تاثیر دارد، بحث آیین نامه ارتقای اساتید دانشگاه است.

سلیمانی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در بیانات خود بارها تاکید کرده‌اند دانشگاه محل تولید علم و جهت دهی به علم و عالم است. آیین نامه ارتقا در هر سه زمینه یعنی تولید علم، تولید عالم و جهت‌دهی علم و عالم اثر مستقیم دارد و بازنگری در این آیین نامه در جهت همین سه محور توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با رعایت همه قوانین و مقررات و اسناد بالادستی آیین نامه انجام و در اردیبهشت ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

قائم مقام وزیر علوم به تشریح جزئیات و ویژگی های آیین نامه ارتقا پرداخت و افزود: این آیین‌نامه در گذشته چهار محور عمده؛ شامل فرهنگی تربیتی اجتماعی، آموزشی، پژوهش فناوری و اجرایی داشت ولی در آیین نامه جدید با توجه به اهمیت فناوری، تولید فناوری و تکمیل چرخه علم تا تولید و اثرگذاری آن در تجارت و اقتصاد و تولید بخش فناوری، این موضوع جدا شد و پنج محور مورد توجه قرار گرفته است که محور پنجم توسعه فناوری و نوآوری است.

وی یادآور شد: در بخش فرهنگی در آیین نامه جدید به شاگرد پروری و مسئولیت اجتماعی توجه ویژه شده است.

سلیمانی در خصوص امتیاز آموزشی آیین نامه ارتقا گفت: در حوزه آموزش نظم و انضباط تدریس و کمیت تدریس کیفیت تدریس در گذشته هم در آیین‌نامه مطرح بود ولی در آیین‌نامه جدید غنی تر و به تولید محتوا بیشتر پرداخته شده است. یکی از وظایف اساتید تولید محتواهای آموزشی است. موضوع پژوهش نیز با مولفه‌های مختلفی در آیین‌نامه مطرح است؛ مانند طرح‌های پژوهشی، افتخارات پژوهشی و جوایز در این حوزه همچنین هدایت دانشجویان دکتری برای گذراندن پسادکتری و در بخش فناوری و نوآوری توجه ویژه ای به دانش فنی و تولید دانش فنی شده است.

سلیمانی گفت: برای توجه بیشتر به موضوع فوق در دانشگاه ها سرآمدهای فناوری خواهیم داشت. آیین نامه این سرفصل نیز از یک سال قبل ابلاغ شده و در دانشگاه ها سرآمدان فناوری در سطح دانشکده، در سطح دانشگاه و بعد در سطح ملی انتخاب می‌شوند. این موضوع هم در ایین‌نامه ارتقا امتیاز دارد.

سلیمانی ادامه داد: حتی فعالیت های عام المنفعه و نقش آفرینی در تدوین برنامه های علمی پژوهشی فناوری که استاد در سطح جامعه انجام می‌دهد در این آیین نامه جدید مورد توجه قرار گرفته و ارتباط با صنعت و جامعه برجسته تر شده، همچنین موضوع مجلات علمی پژوهشی نیز برای مدیر مسئول و سردبیر مجله امتیازاتی دارد. مسئولیت های اجرایی که اساتید می توانند حضور داشته باشند؛ مثل اردوهای مختلف علمی، فرهنگی و اردوهای راهیان پیشرفت این هم در بخش علمی و اجرایی مدنظر قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر علوم با اشاره به افزوده شدن عناصر جدید به عنوان بخش‌های وتویی به آیین‌نامه ارتقا جدید اظهار کرد: بخش اصلی و عمده دغدغه اساتید و مسئولان کشور، خصوصا مقام معظم رهبری این بخش وتویی (بایستگی)آیین نامه ارتقا است.

وی ادامه داد: یکی از ضعف های آیین نامه این بود که بخش وتویی بیشتر پژوهشی و مقاله محور بود؛ بنابراین تدبیری اتخاذ شد که ارتقای استادان فقط متکی بر مقاله نباشد و ۹ محور شناسایی و در آیین نامه پیش بینی شد که از این محورها استادان بتوانند امتیازات وتویی ارتقا را کسب کنند. یکی از این ۹ محور مقاله و ۸ مورد دیگر شامل طرح های پژوهشی، کرسی های تخصصی و نظریه‌پردازی، هنر ارزنده، انتشار کتاب اعم از کتاب تصنیفی و تالیفی، اختراع، تولید و تجاری سازی، اکتشاف و الزامات حرفه‌ای تایید شده است و در همه این محورها استاد باید پدید آورنده اصلی باشد و از هر کدام از این ۹ محور اگر امتیازات حداقلی بایستگی را به دست بیاورند به رتبه بالاتر ارتقا پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه آیین نامه ارتقا دیگر فقط به مقاله بستگی ندارد؛ بلکه علاوه بر مقاله محورهای دیگر پیش بینی شده است، گفت: البته یک استاد می تواند امتیازات لازم را از سه محور به دست بیاورد؛ یعنی هم طرح پژوهشی، هم اختراع داشته باشد و از امتیازات تجمیع بشود. همچنین هر استادی حتما در هر مرحله ای که می خواهد به رتبه بالاتری ارتقا پیدا کند، باید حداقل سه مقاله داشته باشد. استاد دانشگاه بدون مقاله نمی تواند ارتقا یابد.

سلیمانی افزود: الزامات حرفه ای یعنی یک استاد مثل استاد دانشگاه باید حتما دارای صفحه خانگی برخط باشد؛ برون دادهای آموزشی پژوهشی اجرایی فرهنگی او در این صفحه قرار داده شود؛ برای اینکه دیگران بتوانند از این استفاده کنند. البته استاد باید برنامه پنج ساله داشته باشد و به تصویب دانشگاه رسیده باشد. یا اینکه یک استاد باید نمرات دانشجویان را بموقع اعلام کند که جزو حرفه استادی است و باید رعایت شود و بی نظمی در این حوزه نباید پیش آید یا استاد درس‌ها را در طول هفته توزیع کند و طوری نباشد که در یک روز با خستگی سر همه کلاس‌ها برود یا متقاضی کاربرگ‌های لازم برای امتیازبندی بشود. البته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هم وظایفی دارند مانند اینکه زیرساخت های لازم را برای کارنامه الکترونیکی فراهم کنند و یک کارشناس خبره و موثق را برای کمک به استاد در تکمیل کاربرگ‌ها در اختیار دانشکده ها و استادان قرار دهند.

این مقام مسئول وزارت علوم همچنین به تسهیلات آیین نامه ارتقای اساتید زن نیز تاکید کرد: حداقل ۳۰ درصد از فعالیت‌های علمی اجرایی بانوان هیات علمی در صورت داشتن فرزند کمتر از ۶ سال به ازای هر فرزند معاف می‌شوند، همچنین امتیازی به استادان متاهل در این آیین نامه تعلق نمی‌گیرد. درواقع اگر عضو هیات علمی کف امتیاز یعنی ۱۵ درصد را کسب کند، به ازای هر فرزند زیر ۶ سال ۵ امتیاز به امتیازات وی اضافه می‌شود.