مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با اشاره به تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت در گیلان در دولت سیزدهم، گفت: با ورود سرمایه‌گذار و کارآفرینان و جذاب‌تر کردن زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذار، ۱۱۲واحد در دولت سیزدهم در شهرک‌های صنعتی گیلان احیاشده است.

گیل خبر/ مهدی محبوبی حسن کیاده، ضمن تسلیت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور و همراهان در سانحه بالگرد، با اشاره به احیا واحدها در دولت سیزدهم، اظهار کرد: با ورود سرمایه‌گذار و کارآفرینان و جذاب‌تر کردن زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذار، ۱۱۲ واحد در دولت سیزدهم در شهرک‌های صنعتی گیلان احیاشده است.

وی یکی از با اهمیت‌ ترین کار برای جذب سرمایه‌گذار را توسعه زیرساخت‌ها دانست و افزود: این شرکت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در توسعه زیرساخت‌ها ۱۱۹ درصد و در تأمین منابع ۲۲۶ درصد رشد داشته است.

به گفته مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان، رشد شاخص‌های زیرساختی در شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان در دولت سیزدهم نسبت به دولت پیشین ۴۰۰ درصد بوده است.

محبوبی حسن کیاده ” با بیان اینکه در مدت دو سال گذشته برنامه‌ای را در شرکت شهرک‌های صنعتی تدوین و شاخص‌هایی را در نظر گرفتیم، افزود: تمام شاخص‌ها در این مدت انجام‌شده و حتی فراتر از شاخص‌های تدوین شده حرکت کردیم.