شهردار بندرانزلی خبر داد؛
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۳:۱۱ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

پیرو هماهنگی هایی که با شورای اسلامی شهر بندرانزلی صورت گرفته مقرر شد به احترام رئیس فقید جمهوری اسلامی ایران خادم الرضا آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی یکی از معابر اصلی شهر به نام ایشان نام گذاری گردد.

گیل خبر/ وحید پورحضرت شهردار بندرانزلی از نام گذاری یکی از معابر اصلی شهر بندرانزلی به نام رئیس فقید جمهوری اسلامی ایران خبر داد.‌

شهردار بندرانزلی در این خصوص گفت: پیرو هماهنگی هایی که با شورای اسلامی شهر بندرانزلی صورت گرفته مقرر شد به احترام رئیس فقید جمهوری اسلامی ایران خادم الرضا آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی یکی از معابر اصلی شهر به نام ایشان نام گذاری گردد.