۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۳:۱۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

با رای نمایندگان مجلس خبرگان اعضای هیئت‌رئیسۀ مجلس خبرگان مشخص شدند.

گیل خبر/ به نقل از تسنیم؛ با رأی نمایندگان خبرگان رهبری، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری و آیت‌الله علیرضا اعرافی به‌ترتیب به‌عنوان نواب اول و دوم رئیس این مجلس به‌مدت ۲ سال انتخاب شدند.

آیت‌الله عباس کعبی و آیت‌الله محسن اراکی نیز به‌عنوان منشیان هیئت‌رئیسه انتخاب شدند.