۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۰:۱۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
پاکسازی انهار و شبکه های زباله گیر سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ پاکسازی انهار و شبکه های زباله گیر سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا انجام میشود.