عملیات روکش آسفالت بلوار جدیدالاحداث شورا حد فاصل خ فارابی و بلوار سفیر امید آغاز و مقرر گردید

گیل خبر/ عملیات روکش آسفالت بلوار جدیدالاحداث شورا حد فاصل خ فارابی و بلوار سفیر امید آغاز و مقرر گردید بعد از اتمام و افتتاح پروژه مذکور عملیات لکه گیری ، ترمیم و روکش آسفالت معابر سطح شهر آغاز خواهد شد