رویترز نوشت: شرکت هواپیمایی لوفت هانزا، تعلیق پروازهای خود به مقصد و از مبدا تهران را تا 18 آوریل تمدید کرد. این شرکت روز جمعه اعلام کرد که در این مدت از حریم هوایی ایران نیز استفاده نخواهد کرد.

گیل خبر/ به گزارش رویترز به نقل از انتخاب: شرکت هواپیمایی لوفت هانزا، تعلیق پروازهای خود به مقصد و از مبدا تهران را تا 18 آوریل تمدید کرد. این شرکت روز جمعه اعلام کرد که در این مدت از حریم هوایی ایران نیز استفاده نخواهد کرد.


 لوفت هانزار اعلام کرد، این تصمیم پس از یک «ارزیابی دقیق» با استفاده از برآوردهای امنیتی دولت آلمان و اطلاعات خود شرکت، گرفته شده است.