دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۲:۲۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

۵ مطب ارائه دهنده خدمات زیبایی که بدون حضور پزشک فعالیت غیر مجاز داشتند توسط تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان پلمب شد.

گیل خبر/ مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار کرد: طبق گزارشات واصله مردمی و بازدید کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه ۵ مطب ارائه دهنده خدمات زیبایی که بدون حضور پزشک توسط افراد فاقد صلاحیت فعالیت داشتند شناسایی پلمب و پرونده‌ها جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

دکتر تیموری بیان کرد: مراکز زیبایی پزشکی که پزشک در آن حضور ندارد طبق دستور العمل وزارت بهداشت پلمب و تخلفات به اداره تعزیرات و دادگاه ارجاع داده می‌شود و در صورت مشاهده تخلف و ارائه خدمات غیرمجاز توسط اپراتورهای فاقد صلاحیت، این مراکز در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات دانشگاه پیگیری و نسبت به برخورد با آن تصمیم‌گیری می‌شود.