۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۲۰:۴۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

علی آبادی، وزیر صمت اظهار کرد: تعداد کل خودروهای درحال تردد در کشور بیش از ۳۵ میلیون است که از این تعداد بیش از ۱۳ میلیون آن خودروهای فرسوده است.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب:علی آبادی، وزیر صمت اظهار کرد: تعداد کل خودروهای درحال تردد در کشور بیش از ۳۵ میلیون است که از این تعداد بیش از ۱۳ میلیون آن خودروهای فرسوده است.