۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۱:۲۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟

بر اساس قانون بودجه سال 1403 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران 12 میلیون تومان در ماه تعیین شده است و  از 12 تا 16.5 میلیون تومان مالیات 10 درصدی اخذ می شود. 

گیل خبر/ به گزارش تسنیم؛ سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.

بر اساس قانون بودجه سال 1403 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران 12 میلیون تومان در ماه تعیین شده است و  از 12 تا 16.5 میلیون تومان مالیات 10 درصدی اخذ می شود.