رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی از کاهش تورم می‌گوییم معنی‌اش گران نشدن قیمت‌ها نیست.

گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین،رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی از کاهش تورم می‌گوییم معنی‌اش گران نشدن قیمت‌ها نیست.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: معنی کاهش تورم این است که رشد قیمت‌ها کُند می‌شود و با شیب کمتری افزایش پیدا می‌کند.