عباس علی آبادی،وزیر صمت گفت: برای نخستین بار به همه هم‌وطنان کردیت کارت (کارت اعتباری برای پرداخت‌های بین‌المللی) آن‌ هم بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای اعطا می‌شود.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب:وزیر صمت در گزارشی به رئیس‌جمهور در جلسه هیئت ‌دولت گفت: کشور به هیچ عنوان در حالت انزوا قرار ندارد و تجارت جمهوری اسلامی در حالت فعالی به سر می‌برد


وی افزود: ظرفیت کالایی کشور در موقعیت خوبی قرار دارد. امروز در جایگاهی هستیم که امکان یک جهش بزرگ در سال آینده وجود دارد.

او در ادامه گفت: برای نخستین بار به همه هم‌وطنان کردیت کارت (کارت اعتباری برای پرداخت‌های بین‌المللی) آن‌ هم بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای اعطا می‌شود.