۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۸:۰۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
المان نوروزی رشت برای سال ۱۴۰۳ به روایت تصویر

روی هرکدام از المان‌های نوروزی یکی از نمادهای هفت سین قرار دارد. 

گیل خبر/ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با نصب ۹۰ المان شهری به استقبال نوروز ۱۴۰۳ رفت.

روی هرکدام از المان‌های نوروزی یکی از نمادهای هفت سین قرار دارد.