مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان مطرح کرد؛
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۲۲:۱۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  در جلسه کارگروه پایش طرح های صنعتی و غیر صنعتی استان گفت: با بازفعال سازی ۱۱۶ واحد و بهره برداری از این واحدها برای ۸۲۴ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

گیل خبر/ پنجمین جلسه کارگروه پایش طرح های صنعتی و غیر صنعتی استان به میزبانی شرکت شهرک های صنعتی گیلان با حضور فرشیدی بازرس و نماینده سازمان بازرسی استان، محبوبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ، جمعی از مدیران و معاونین شرکت شهرک های صنعتی  و سازمان بازرسی و همچنین تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی غیرفعال سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان برگزار شد.

مهدی محبوبی حسن کیاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان در خصوص اهداف برگزاری جلسات کارگروه پایش طرح های صنعتی و غیرصنعتی استان تصریح کرد: این جلسات در راستای باز فعال سازی واحدهای راکد با توجه به منویات مقام معظم‌ رهبری مدظله العالی و تحقق شعار سال برگزارمی شود.

وی افزود: طی سال جاری تاکنون ۵ جلسه کارگروه پایش واحدهای صنعتی و غیر صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شده است‌ و تعداد پرونده های مطروحه در این جلسات ۱۶۴ مورد بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با بیان اینکه تعداد پرونده های فسخ شده طی سال جاری ، ۴۸ مورد می باشد، خاطرنشان کرد: این تعداد پرونده پس از بحث و بررسی در کارگروه پایش و همچنین هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی به سرانجام رسیده اند.

مهندس محبوبی تعداد واحدهای باز فعال شده را ۱۱۶ واحد عنوان کرد و گفت: میزان ایجاد اشتغال مستقیم پس از به بهره برداری رسیدن واحدهای بازفعال شده، ۸۲۴ نفر می باشد‌.