عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در جلسه امروز کمیته مزد متاسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد.

گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین؛ تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام می‌دهند.

علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه توافق روی «کلیات و مبانی» تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد صورت گرفته است، گفت: متاسفانه هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز کمیته مزد متاسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد و این امر باعث شد تا عصر امروز نیز توافقی روی مبلغ نهایی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری صورت نگیرد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اگر اقلام حذف شده و در نظر گرفته نشده در محاسبه سبد غذایی گنجانده نشوند، اثر قابل توجهی روی مبلغ سبد حداقل معیشت کارگران می‌گذارند، اظهار داشت: ممکن است مجموع اثر حجم کالری کاهش یافته و اقلام حذف شده از سبد غذایی کارگران در محاسبات سبد به بیش از دو یا سه میلیون تومان برسد، لذا ایستادگی طرف کارگری پای موضوع تعیین درست سبد حداقل معیشت اصولی و درست بود.

میرغفاری با تاکید بر اینکه فردا (دوشنبه) بیست و یکم جلسه اول شورای عالی کار برای بررسی موضوع حداقل مزد ۱۴۰۳ برگزار شود، تصریح کرد: هنوز بحثی درباره موضوع محاسبه نرخ تورم مبنای بانک مرکزی و سایر مباحثی که مربوط به شورای عالی کار است، انجام نشده و از نظر اصولی ابتدا باید کمیته مزد ارزیابی فنی خود از سبد حداقل معیشت را به شورای عالی کار ارائه کند و سپس شورا درباره مزد تصمیم بگیرد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code