محمد فاضلی، جامعه‌شناس در توئیتی در واکنش به خبر جریمه بی حجابی نوشت: اشتباه نکنید. بی‌اعتمادی به نظام بانکی (متهم شدن به سرقت) می‌سازید. در ضمن، اگر از حساب هزاران زن این مبالغ کسر شد، چگونه معلوم می‌شود بابت جریمه است نه سرقت از حساب‌ها به بهانه بی‌حجابی؟

گیل خبر/ به گزارش انتخاب:محمد فاضلی، جامعه‌شناس در توئیتی در واکنش به خبر جریمه بی حجابی نوشت: بی‌اعتمادی به نظام بانکی (متهم شدن به سرقت) می‌سازید.


وی در این باره نوشت: نماینده مجلس: «بابت جریمه بی‌حجابی مستقیما ۳ میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد.»

اشتباه نکنید. بی‌اعتمادی به نظام بانکی (متهم شدن به سرقت) می‌سازید. در ضمن، اگر از حساب هزاران زن این مبالغ کسر شد، چگونه معلوم می‌شود بابت جریمه است نه سرقت از حساب‌ها به بهانه بی‌حجابی؟

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code