۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۱۶:۲۱ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقیقه

درحالی که دانشگاه گیلان براساس رتبه بندی سال ۲۰۲۱ در بین دانشگاه های جهان اسلام رتبه ۱۲۵-۱۰۱ قرار داشت، این رتبه در سال ۲۰۲۲ به ۱۵۰-۱۲۶ و در سال ۲۰۲۳ نیز جایگاه دانشگاه گیلان به رتبه ۲۰۰-۱۷۶ تنزل یافت، تا سقوط این دانشگاه ادامه دار باشد.

گیل خبر/ به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه­‌بندی دانشگاه‌­‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۳ توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام انتشار یافت، که از میان دانشگاه­‌های ۵۷ کشور اسلامی، در مجموع ۴۹۹ دانشگاه از ۳۳ کشور اسلامی در این رتبه‌بندی حضور دارند.

فاضل‌زاده اظهار داشت: در رتبه­‌بندی دانشگاه ­‌های جهان اسلام ۲۰۲۳، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۵۰۰ مدرک در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۹ در پایگاه وب آو ساینس (WoS) به ثبت رسانیده باشند.


وی ادامه داد: به دلیل اینکه بسیاری از دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی در رتبه‌بندی‌های جهانی حضور ندارند، رتبه ­بندی دانشگاه‌­‌های جهان اسلام می‌تواند علاوه بر مشخص کردن جایگاه هر دانشگاه در بین کشور‌های اسلامی با نشان دادن نقاط ضعف و قوت دانشگاه‌ها براساس هر معیار، اساس هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها قرار گیرد.

رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام از سال ۲۰۱۸ توسط ISC انجام می‌گیرد که در نمودار ۱ روند حضور تعداد دانشگاه‌ها در این رتبه‌بندی قابل مشاهده است.

نمودار ۱: روند حضور تعداد دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی جهان اسلام ISC

فاضل‌زاده افزود: ۱۰ دانشگاه برتر حاضر در این رتبه­‌بندی، از کشور‌های عربستان، قطر، مالزی، پاکستان، لبنان، ایران و امارات متحده عربی هستند که کشور عربستان با ۴ دانشگاه و بقیه کشور‌ها هر کدام با یک دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر جهان اسلام قرار گرفته‌­اند.

جدول ۱: دانشگاه‌های برتر رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC

دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۳
رئیس مؤسسه ISC در ادامه گفت: از میان دانشگاه­‌های ۵۷ کشور اسلامی، در مجموع ۴۹۹ دانشگاه از ۳۳ کشور اسلامی شرایط حضور در این نظام رتبه‌بندی را داشته‌اند. بیشترین تعداد حضور دانشگاه ­‌ها متعلق به کشور‌های ترکیه، ایران و پاکستان می‌باشد که به ترتیب ۱۲۲، ۸۰ و ۴۷ دانشگاه در این رتبه‌بندی دارند.
وضعیت سایر کشور‌های اسلامی به لحاظ تعداد دانشگاه­‌های حاضر در رتبه ­بندی در نمودار ۲ نشان داده شده است.

نمودار ۲: تعداد دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۳

دانشگاه‌های اول کشور‌های اسلامی در جدول ۲ نشان داده شده است.