۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۶:۵۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:سالانه یک میلیون تن، دور ریز برنج داریم،ما حدود دو میلیون تن تولید برنج در سال داریم و حدود یک میلیون تن نیز وارد میکنیم و متاسفانه به اندازه میزان واردات، دور ریز داریم.

گیل خبر/ به نقل از باشگاه خبرنگاران: سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مهمترین چالش اساسی در حوزه کشاورزی را موضوع ضایعات و پسماند‌ها در این بخش دانست و اظهار کرد: اگر ایده‌ها را روی یکی از مهمترین چالش‌ها متمرکز کنیم می‌توانیم به پاسخی مناسب به این چالش دست یابیم.

وی گفت: علیرغم اینکه سالانه ۱۳۱ میلیون تن تولید غذا در کشور داریم، به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد در فرایند تولید تا مصرف که حدود بیش از ۳۰ میلیون تن از تولیدات این بخش است به ضایعات تبدیل می‌شود.

رییس سازمان تات ادامه داد: اگر با استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه آموزش بتوانیم این میزان را فقط ۲۰ درصد تا ۱۰ درصد کاهش دهیم رقم قابل ملاحظه‌ای علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی صید و ذخیره می‌کنیم از لحاظ اثربخشی تاثیر زیادی خواهد داشت.

وی یکی از موثرترین راه‌ها برای رسیدن به این هدف را آموزش دانست و اضافه کرد: نحوه آموزشی مهمترین تاثیرگذاری را نسبت به دیگر مولفه‌ها بر روی مخاطب دارد و کسانی که وارد این حوزه می‌شوند چند عامل را باید در نظر بگیرند که نخستین عامل زیست بوم مخاطبشان است که این طراحی در چه فضایی انجام می‌شود.

وی دومین عامل را محدوده سنی مخاطب برشمرد و گفت: در این بخش باید تولید محتوایی که با روش‌های جدید آموزشی می‌شود قابلیت تعمیم برای سطوح خاص سنی را داشته باشد که هر چقدر مخاطب اختصاصی‌تر بشود اثربخشی آن بیشتر می‌شود.

خیام نکویی سومین عامل را توجه به هرم یادگیری عنوان کرد و افزود: در هرم یادگیری بیشترین اثربخشی را گزینه‌های چالشی دارد.

اگر در ایران اسراف نکنیم خودکفا می‌شویم

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در ایران در خیلی از محصولات اگر اسراف نکنیم خودکفا هستیم بطوریکه به عنوان مثال سالانه بیش از ۲ میلیون تن برنج تولید می‌کنیم و یک میلیون تن نیز وارد می‌کنیم که به طوری تقریبی معادل میزان برنجی که وارد می‌کنیم ضایعات داریم.

وی اضافه کرد: اگر در کشور روزی یکدانه برنج دور بریزیم در مجموع ۸۷ میلیون دانه برنج دور می‌ریزیم که غذای ۲۳ هزار نفر است و اگر یک قاشق دور بریزیم غذای ۵۰۰ هزار نفر است.

وی گفت: باید آموزش را با زبان ساده به مخاطب خاص ارایه کرد تا اثربخشی و فهم لازم را داشته باشد.