۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰۹:۳۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شهرداری بندر آستار

گیل خبر/ رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شهرداری بندر آستار