۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۲۰:۳۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
پاکسازی و جمع آوری ضایعات توسط واحد خدمات شهر شهرداری لاهیجان

گیل خبر/ پاکسازی و جمع آوری ضایعات در کمربندی توسط واحد خدمات شهر شهرداری لاهیجان