۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۲۳:۰۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران، گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزاد هسـتند از هر نام تجـاری خرید کننـد و اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت.

گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین،محمد آذرپناه اظهار داشت: در طرح فجرانه کالابرگ مردم آزاد هستند از هر نام تجاری خرید کنند.

وی اظهار کرد: در طرح فجرانه کالابرگ مردم آزاد هستند از هر نام تجاری خرید کنند و اگر فروشگاهی مردم را مجبور کرد از نام و نشان خاصی خریداری کنند، تخلف است.

 
وی افزود: اگر فروشگاهی مردم را مجبور کرد از نام و نشان خاصی خریداری کنند، تخلف است و شهروندان در صورت مواجه شدن با آن می‌توانند برای ثبت اعتراضات و مشکالت خود با شماره ۰۲۱۶۳۶۷ تماس بگیرند یا برای گزارش تخلفات، موضوع مورد نظر خود را با پشتیبانی ۱۲۴ تعزیرات مطرح کنند.

آذرپناه درباره شرط دریافت اعتبار اضافهٔ ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ افزود: فردی که سبدی شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به مبلغ ۷۴۳ هزار تومان را بخرد، دولت حدود ۲۲۰ هزار تومان در قالب اعتبار شارژ شده پرداخت می‌کند و فرد فقط ۵۲۳ هزار تومان بابت آن سبد پرداخت می‌کند، همچنین به میزانی که از کالاهای این سبد خرید کرده باشند اعتبار به خریدشان اختصاص داده می‌شود.