خبرگزاری فارس نوشت: تازه‌ترین نظرسنجی صداوسیما که روز گذشته ۷ اسفند در سراسر کشور انجام شده حکایت از روند روبه رشد مشارکت در انتخابات را دارد.

گیل خبر/ به گزارش فارس: تازه‌ترین نظرسنجی صداوسیما که روز گذشته ۷ اسفند در سراسر کشور انجام شده حکایت از روند روبه رشد مشارکت در انتخابات را دارد.

در این نظرسنجی ۴۱.۵ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که قطعا در انتخابات شرکت خواهند کرد. ۲۹.۵ درصد مردد هستند و هنوز تصمیم نگرفته اند و ۲۹ درصد هم اعلام کرده اند که قطعا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. 

در میان مرددین، ۱۶.۳ اعلام کرده اند که احتمالا رای می‌دهند، ۹.۱ هنوز تصمیم نگرفته اند و ۴.۱ هم گفته اند که احتمالا شرکت نمی‌کنند.

بدین ترتیب با احتساب مرددین، ۷۱ درصد احتمال مشارکت بالقوه در انتخابات وجود دارد که البته طبیعی است که این برآورد حداکثری به صورت کامل محقق نشود.

افزایش شور انتخاباتی در شهرستان‌ها از عوامل موثر رشد نظرسنجی‌ها در روز‌های اخیر تحلیل شده است.