گیل خبر/ مهرداد لاهوتی نماینده ادوار و کاندیدای انتخابات لنگرود گفت: ایستگاه دوم پروژه تله کابین ما نزدیک 50 هکتار است. بالای 60-70 درصد کار انجام شد، آلمانی ها آمدند سورتمه ایستگاه دوم را نصب کردند، تله کابین هم از اتریش خریداری شده اما کار متاسفانه متوقف شده است.