گیل خبر/ به استحضار مردم شریف استان میرساند از آغاز بارش برف در استان مراکز فوریتهای برق در رشت و سایر نقاط استان در حالت آماده باش قرار دارند و به تمامی تماس های مردمی پاسخ لازم ارائه خواهند داد.

گفتنی است براساس مانیتورینگ صورت پذیرفته در روز دوشنبه تا ساعت ۲۱ این روز، (با احتساب تماس های تکراری) بیش از ۴ هزار تماس با مرکز فوریتهای برق در کل استان برقرار شده و مورد پاسخگویی قرار گرفته است.

از این مقدار ۲۵۰۰ تماس مربوط مرکز دیسپاچینگ و فوریتهای های برق ( شهرستان رشت) و بیش از ۱۵۰۰ تماس مربوط به سایر مراکز دیسپاچینگ استان می باشد.

تاکید می گردد تعداد تماس های تکراری مربوط به خاموشی یک منطقه جغرافیایی موجب افزایش آمار و اشغال خطوط تماس می شود، با این حال شرکت توزیع نیروی برق استان موظف به پاسخگویی به تمامی تماس های مردمی است.

در پایان اعلام می گردد آسان ترین راه برای ثبت خاموشی و سایر درخواست ها ، اپلیکیشن برق من می باشد.