۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۸:۱۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ موتورسواران علاوه بر داشتن کلاه ایمنی و توجه به سلامت موتورسیکلت باید مدارکی را نیز به همراه داشته باشند.

گواهینامه، بیمه، کارت موتور از جمله مدارکی هستند که موتورسواران در حین استفاده از موتورسیکلت باید به همراه داشته باشند.

فراموش نکنید که رعایت قوانین همیشه به نفع ماست.