۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴:۴۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر دختر مجرد در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال تا سال 1395 داشتیم و ۵۰۰ هزار دختر بالای ۴۰ سال بودند.

گیل خبر/ زارعی، پژوهشگر حوزه خانواده اعلام کرده است: طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ در کشور که ۷ سال پیش انجام شد، یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر دختر مجرد در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال داشتیم و ۵۰۰ هزار دختر بالای ۴۰ سال بودند.

آمار دختران مجرد در روستاها به نسبت جمعیت دو برابر بوده است. این آمار بدان معناست که اگر برای کل کشور تجرد قطعی ۴ بود، برای جمعیت شهری ۳ و برای جمعیت روستایی ۵ بوده است.